Общо експедирана кръв за ЛЗ

 

година   експедирана за ЛЗ кръв и кръвни съставки
  общо в л. от тях :
  цяла кръв еритроцитен концентрат плазма без абилни фактори на кръвосъсирването прясно замразена плазма тромбоцитен концентрат, получен от цяла кръв тромбоцитен концентрат, получен чрз афереза
  л. % л. % л. % л. % л. % л. %
                             
2005   60 576.668 682.460 1.1% 41 670.251 68.8% 731.359 36.5% 16 144.017 26.7% 1 184.872 2.0% 163.709 0.3%
2006   60 487.802 430.142 0.7% 41 957.894 69.4% 362.120 18.1% 16 519.594 27.3% 1 143.960 1.9% 74.092 0.1%
2007   61 167.032 519.934 0.9% 42 082.965 68.8% 88.510 4.4% 17 077.043 27.9% 1 221.080 2.0% 177.500 0.3%
2008   62 140.157 319.763 0.5% 43 172.790 69.5% 12.410 0.6% 17 558.444 28.3% 1 012.420 1.6% 64.330 0.1%
2009   66 091.514 362.951 0.5% 45 773.528 69.3% 1.490 0.1% 18 511.165 28.0% 1 191.620 1.8% 250.760 0.4%
2010   65 580.442 492.652 0.8% 45 023.718 68.7% 232.080 11.5% 18 154.873 27.7% 1 219.040 1.9% 458.079 0.7%
2011   68 119.633 141.955 0.2% 47 263.056 69.4%   0.0% 18 897.012 27.7% 1 394.010 2.0% 423.600 0.6%
2012   71 658.668 107.220 0.1% 49 450.055 69.0% 2.910 0.1% 20 138.393 28.1% 1 381.490 1.9% 578.600 0.8%
2013   73 764.884 91.002 0.1% 50 545.187 68.5% 530.100 26.3% 20 551.239 27.9% 1 524.690 2.1% 522.666 0.7%
2014   73 091.232 31.041 0.04% 49 791.507 68.1%   0.0% 21 026.194 28.8% 1 654.670 2.3% 587.820 0.8%
2015   73 449.997 50.734 0.1% 50 449.231 68.7%   0.0% 20 818.050 28.3% 1 630.770 2.2% 501.212 0.7%
2016   72 924.053 123.922 0.2% 50 374.037 69.1%   0.0% 20 105.137 27.6% 1 810.180 2.5% 510.777 0.7%
2017   71 582.870 38.262 0.1% 48 660.998 68.0%   0.0% 20 591.570 28.8% 1 936.440 2.7% 355.600 0.5%
2018   72 052.221 20.065 0.03% 49 873.303 69.2%   0.0% 19 879.327 27.6% 1 877.980 2.6% 401.546 0.6%

 

 

Файл за изптегляне XLS